DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

Dersin

Kodu: 208

Adı: Resim-İş Eğitimi

Yarıyılı: 4

Türü:

Teorik

Haftalık ders saati / Uygulama Saati : 2

Kredisi

ÇOMU

ECTS

Statüsü: Zorunlu

Eğitim Dili: Türkçe

2

2

Ders Sorumlusu:

Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU

İletişim:

e-mail:

eyolcu@comu.edu.tr

eyolcuiletisim@yahoo.com

Tel:

286. 218 00 18 (1593)

Fax:

286. 218 05 47

Danışma Saatleri:

Pazartesi    : 10:00 – 12:00

Cuma         : 14:00 – 16:00

Ders Saatleri:

Salı            : 3-4; 5-6; 7-8

Perşembe   : 9-10; 11-12

 

Ders Tanımı : Bu ders, ilköğretim çağı öğrencilerinin sanat eğitimi açısından gelişim özelliklerini, tiplerini; öğrenme özelliklerini, sanat öğretiminde öğretimi; sanat eğitiminde planlama ve değerlendirme, konuları kapsar.

 

Dersin Amaç ve Hedefleri:

 

Öğretmen adaylarını;

a.        İlköğretim I. Kademesinde yer alan Resim-İş Eğitimi dersinin kapsamı ve amaçları hakkında bilgilendirmek.

    1. İlköğretim I. Kademe Resim-İş Eğitiminde uygulanan teknikleri tanıtmak ve bilgi sahibi yapmak.
    2. Çocuğun grafiksel gelişim evrelerini tanıtarak, iyi bir eğitim öğretim planlaması yapabilme becerisine ulaştırmak.
    3. "İlköğretim Kurumları Resim-İş Dersi Öğretim Programı"nı inceleyerek diğer derslerle ilişkileri hakkında bilgi sahibi yapmak.
    4. Resim-İş Eğitimi ders planlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirerek bu konuda yetkin hale getirmek.
    5. Resim-İş Eğitiminde değerlendirme ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi yapmak.

Dersin Yöntemi                                  : Anlatma, soru-cevap, tartışma , gösterme, uygulama.

Öğretim Materyalleri                       : Kitaplar, Bilgisayar, Datashow, Tepegöz,

Değerlendirme Yöntemi                   : Yazılı yoklama

Sınavlar için kayıt gerekli mi?      : Hayır

 

KAYNAKLAR:

 

BOYDAŞ, Nihat (2004). Sanat Eleştirisine Giriş, Gündüz Yayıncılık, Ankara.

BUYURGAN, Serap ve MERCİN, Levent (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, GSE Derneği Yayınları (2), Ankara.

ERBAY, Mutlu (1997). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

ERİNÇ, M. Sıtkı (1998). Sanatın Boyutları, I. Basım, Çınar Yayınları, İstanbul.

ETİKE, Serap (1995), Sanat Eğitimi Yazıları, İlke Kitabevi Yayınları, Ankara.

İlköğretim Sanat Eğitimi (1997). YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, YÖK Yayınları, Ankara.

KIRIŞOĞLU, Olcay (1991), Sanatta Eğitim (Görmek, Anlamak, Yaratmak), Eğitim Kitabevi, Ankara.

ÖZSOY, Vedat (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi – Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık Yayınları, Ankara.

YOLCU, Enver (1988), İlkokullarda Resim-İş ve Yazı Öğretimi, Metinler Matbaacılık, İstanbul.

YOLCU, Enver (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Nobel Yayınevi, Ankara.

YAVUZER, Haluk (1992). Resimleriyle Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 

 

 

 

DÖNEM DERS PLANI

Hafta

İşlenecek Konular

1

Ders konuları ve işleyiş hakkında bilgi verilmesi.

2

Resim-İş Eğitiminin İlke ve Amaçları.

3

Çocuk ve Resim

   Çocuklar Nasıl Resim Yapar?

   Çocuklarda Hayal Gücü ve Resimleriyle İlişkileri.

   Çocuk Tipleri

   Çocuk Resimlerinin Özellikleri.

4

Çocuğun Grafiksel Gelişim Dönemleri.

   Karalama Basamağı / Devim Duyusal Dönem (2-4 Yaş)

   Şema / İşlem Öncesi Dönem (4-7 Yaş)

   Şematik Dönem / Somut İşlem Basamağı (7-9 Yaş)

   Akılcı Gerçekçi Dönem / Çete Çağı (9-12 Yaş)

   Nesnel Gerçekçi / Doğalcı Dönem (12-15 Yaş)

Çocuk Resminde Renk

5

6

7

Disiplinine Dayalı Sanat Eğitimi (Dört Disiplin)

   Uygulamalı Çalışmalar

8

Disiplinine Dayalı Sanat Eğitimi (Dört Disiplin)

   Sanat Eleştirisi

9

Ara sınav

10

Disiplinine Dayalı Sanat Eğitimi (Dört Disiplin)

   Sanat Tarihi

   Estetik

Sanat Eğitiminde Birleştirme Nasıl Yapılır?

11

Yaratıcılık

   Kavramlar ve Tanım

   Yaratıcılık ve Zeka

   Yaratıcılığa Kavramsal Yaklaşımlar

12

Yaratıcılık

   Sanatsal Yaratıcılık

   Yaratıcılığa Etki Eden Etmenler

13

Sanat Eğitiminde Planlama ve Değerlendirme

   Planlama

14

Sanat Eğitiminde Planlama ve Değerlendirme

   Değerlendirme

15

Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminde Kapsamlı Bir Plan Örneği

 

 

Değerlendirme: Bu derste notla değerlendirme 100 puan üzerinden olup, vize sınavının %40’ı ile dönem sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Dersin başarı durumu “Harf Notu” ilan edilir.