Dersler

Veri Yönetimi ve Dosya Organizasyonu

Veri ve dosya yapıları, dosya saklama ortamları (manyetik ve optik ortamlar), sıralı erişimli dosyalar, dosya sıkıştırma, hash fonksiyonları, çakışmalar ve bunların çözümlenmesi, indexleme, bit seviyesi ve ilişkili yapılar, ağaç yapıları konularını içermektedir.

Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Sayı sistemleri, temel bilgisayar kodları, yarı iletkenler, birleşik devreler ve kompleks fonksiyonlar,mikrobilgisayarlar ve Von Neumann mimarisi, mikroişlemci ve yapısı, performans, bellekler, veri transfer komutları, aritmatik ve lojik komutlar, program kontrol komutları konularını içermektedir.

Windows Programlama

.NET platformu, CLR, FCL'nin etkili kullanımı, nesneye yönelim, çok biçimlilik, windows formları, assembly işlemleri, sınıf kütüphaneleri, iş parçacıkları ,windows servisleri, veritabanı bağlantı nesneleri, ADO.NET konuları bulunmaktadır.

Web Tabanli Windows Programlama

.NET platformu, CLR, FCL'nin etkili kullanımı, nesneye yönelim, çok biçimlilik, windows formları, assembly işlemleri, sınıf kütüphaneleri, iş parçacıkları ,windows servisleri, veritabanı bağlantı nesneleri, ADO.NET konuları bulunmaktadır.